پرسشنامه بررسی زمینه‌های پیاده‌سازی کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه بیرجند از دیدگاه دانشجویان دانشگاه‌ها

۰۸ خرداد ۱۴۰۲ | ۰۹:۴۴ کد : ۲۴۱۴۲ اطلاعیه ها اطلاعیه های مهم اطلاعیه دانشجویی
تعداد بازدید:۹۹۷

پرسشـنامه مربوط به پژوهش با همکاری تیم مشترک دانشگاه بیرجند و مؤسـسه پژوهش و برنـامه ریزی آموزش عـالی با عنوان

بررسی زمینه‌های پیاده‌سازی کارآفرینی دانشگاهی در دانشـگاه بیرجنـد

از دیـدگاه دانشجویان گرامی دانشگاه‌ها
 پیشاپیش از همکاری و فرصتی که در اختیار گروه تحقیق قرار می دهید، سپاسگزاریم.
لینک پرسشنامه:
https://epoll.irphe.ac.ir/Polls/Poll.aspx?sid=zv84oH8bxqopbGbu/dpAJ/fKBnY3+ZaQF13wz69H4hA

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۴۰۲