اعضای دور ششم هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند معرفی شدند

۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۰ کد : ۲۳۰۷۷ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۳۱۴۴
طی اعلام قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه، اعضای دور ششم هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند به مدت دو سال معرفی شدند.
اعضای دور ششم هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، طی اعلام دکتر محمد سلیمانی، قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه، اعضای دور ششم هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند به مدت دو سال معرفی شدند.
براین اساس دکتر احمد آریافر؛ استاد گروه آموزشی معدن دانشکده مهندسی، دکتر محمدعلی بهدانی؛ استاد گروه آموزشی زراعت دانشکده کشاورزی، دکتر مسلم باشتنی؛ استاد گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی، دکتر محمد بهنام‌فر؛ استاد گروه آموزشی ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر هادی پورشافعی؛ عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی، دکتر محمدحسن سیاری‌زهان؛ عضو هیأت علمی گروه آموزشی زراعت دانشکده کشاورزی، دکتر سیدمهدی رحیمی؛ استاد گروه آموزشی ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر امید ربیعی مطلق؛ عضو هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی دانشکده علوم ریاضی و آمار، دکتر سیدمحمد رضوی؛ استاد گروه آموزشی الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دکتر رضا شریعتی نسب؛ استاد گروه آموزشی قدرت دانشکده مهندسی، دکتر مهدی مقرنسی؛ استاد گروه آموزشی علوم ورزشی دانشکده علوم ورزشی، دکتر سیدسعید محمدی؛ استاد گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم، دکتر محمدعلی ناصری؛ استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم، دکتر صادق اعتدالی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند و دکتر یدالله یعقوب نژاد؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند به مدت دو سال به عنوان اعضای حقیقی دور ششم هیئت ممیزه معرفی شدند.
همچنین دکتر سیدهمایون فرهنگ‌فر؛ استاد گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، دکتر عباس خاشعی سیوکی؛ استاد گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، دکتر محمود فال سلیمان؛ عضو هیأت علمی گروه آموزشی جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، دکتر کاظم خشیار منش؛ استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمدجواد مغربی؛ استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر محمد موسوی بایگی؛ استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نمایندگان وزیر علوم در ششمین دوره هیأت ممیزه منصوب شدند.
لازم به توضیح است؛ دکتر احمد لامعی‌گیو؛ رئیس دانشگاه بیرجند، ریاست دور ششم هیئت ممیزه را عهده دار است و دکتر سیدجواد حسینی‌واشان؛ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر ابوالفضل اکبرپور؛ معاون پژوهش، فناوری و نوآوری اعضای حقوقی دور ششم هیأت ممیزه هستند.

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۴۰۱