رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛

اشتراک زبان‌ها در دو سوی مرزها بر مبادلات تأثیر مثبت دارد

۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۹:۰۷ کد : ۲۲۹۷۹ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۳۴۸
دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی روز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ در ارتباط تصویری با مراسم افتتاحیه نخستین همایش ملی زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران که به میزبانی دانشگاه بیرجند در فرهنگسرای این شهر بیرجند برگزار شد، گفت: دانشگاه بیرجند که در مرزهای شرقی ایران واقع شده، با برگزاری نخستین همایش ملی زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران به وظایف تخصصی و بومی‌سازی در این منطقه عمل کرده است.
اشتراک زبان‌ها در دو سوی مرزها بر مبادلات تأثیر مثبت دارد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ارتباط تصویری با مراسم افتتاحیه نخستین همایش ملی زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران، گفت: دانشگاه بیرجند با برگزاری نخستین همایش ملی زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران به وظایف تخصصی و بومی‌سازی در این منطقه عمل کرده است. وی ادامه داد: اشتراک زبان‌ها در دو سوی مرزها بر تسهیل داد و ستدهای مرزی و مبادلات اقتصادی تاثیر مثبتی دارد و در مناطق مرزی فعال به لحاظ اقتصادی، زبان هم دستخوش تحول قرار گرفته است.
دکتر حداد عادل افزود: در بازارچه‌های مرزی مشکل زبان وجود ندارند چون اقوام برخی خانواده‌ها آن طرف مرز هستند لذا بازارچه‌های مرزی می‌تواند به لحاظ مبادلات اقتصادی عامل مثبت در بحث زبان‌ها و گویش‌ها باشد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ملت ایران از چند هزار سال قبل در چهارراه تمدن و فرهنگ قرار گرفته و کشور ما با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارد که این تنوع از جهات مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قابل بررسی است.
وی اظهار داشت: وقتی یک خط مرزی ۲ کشور را از هم جدا می‌کند به معنای آن نیست که در مرز همه چیز تابع اداره دولت‌هاست بلکه یک سلسله امور از جمله اوضاع اقلیمی، مستقل از تقسیمات سیاسی است و امروز فرهنگ هم تا حدودی پیوستگی خود را دارد و حفظ کرده است.
وی گفت: در بسیاری از مناطق مرزی زبان ویژه این مناطق نزدیک به کشور همزبان، مستقل از تقسیمات سیاسی است البته تحت تاثیر زبان معیار کشور خودشان قرار می‌گیرد اما برای مثال زبان کردها در ایران و عراق خیلی شبیه به هم است اما با چاشنی و طعم متفاوت که یک واقعیت است.
دکتر حدادعادل تصریح کرد: به عنوان نمونه می‌توان از موسیقی اقوام نام برد با اینکه یک مرز سیاسی آنها را از هم جدا کرده اما موسیقی آنها متفاوت نیست و زبان نیز همین طور است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به اینکه مرزها در کشورها به ویژه ایران به ۲ دسته فعال و خاموش تقسیم می‌شوند یادآور شد: در مرزهای خاموش که داد و ستدی نیست زبان هم خاموش است اما در مناطق مرزی فعال به لحاظ اقتصادی، زبان هم دستخوش تحول قرار گرفته است.
وی گفت: زبان معیار دو کشوری است که مرز مشترک دارند و در این مناطق مهاجرت‌ها در طول تاریخ موجب ایجاد تغییراتی در زبان این مناطق شده است.
دکتر حدادعادل افزود: زبان‌شناسان می‌توانند هم در مرزهای فعال و هم مرزهای خاموش به نتایج خوبی برسند، هم از جهت محفوظ ماندن زبان‌ها و هم به لحاظ متحول بودن و تغییرات آوایی واژگان و صرف و نحوی که به هر حال موضوع بکری در کشور ماست که در زبان‌شناسی کاربردی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: امیدواریم نخستین همایش ملی زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران در بیرجند مقدمه‌ای برای مطالعات علمی‌تر، بهتر و بیشتر در آینده باشد و موضوع مطالعه زبان‌های مرزی هم به جامعه‌شناسان زبان مربوط می‌شود هم با لحاظ علمی و ژئوپلتیک یا معادل آن رابطه جغرافیا و مسائل سیاسی ارتباط دارد.

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۰ اسفند ۱۴۰۱