نتایج پذیرفته شدگان مشروط نهایی آزمون دکتری سال ۱۳۹۵ دانشگاه بیرجند

نتایج پذیرفته شدگان مشروط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

رشته (گرایش) علوم   تربیتی(برنامه ریزی درسی)
ردیف نام داوطلب شماره داوطلبی
1 زینت جلایری لایین 132722
2 صادق حامدی نسب 130831
3 فاطمه غلام زاده 132730
4 سمیه گلکاری 171706
5 مسعود طاهرپور کلانتری 130822