فایل دفترچه تلفن

نشانی : انتهای بلوار دانشگاه ـ پردیس دانشگاه بیرجند

صندوق پستی :97175/615

تلفن خانه دانشگاه بیرجند : 2- 32202301- 32202302ـ 32202104 ـ056

تلفن خانه سازمان مرکزی: 51 ـ 32202049 056

تلفن و دورنگار دبیرخانه سازمان مرکزی: 32202517

صفحه وب : birjand.ac.ir

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

----------------------------------------------------------------------------------------

ریاست دانشگاه بیرجند

رئیس دانشگاه : آقای دکتر احمد خامسان

تلفن :32202008
دورنگار :32202009

صفحه وب : chief.birjand.ac.ir
پردیس دانشگاه ـ سازمان مرکزی ـ طبقه سوم

----------------------------------------------------------------------------------------

معاونت اداری و مالی

معاون اداری ومالی : آقای دکتر عباس عابدی

تلفن و دورنگار :32202006

صفحه وب : admfin.birjand.ac.ir

پردیس دانشگاه ـ سازمان مرکزی ـ طبقه دوم

----------------------------------------------------------------------------------------

معاونت پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری : آقای دکتر حمیدرضا نجفی

تلفن :32202516
دورنگار :32202515
پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحه وب : research.birjand.ac.ir

پردیس دانشگاه ـ سازمان مرکزی ـ طبقه دوم

----------------------------------------------------------------------------------------

معاونت دانشجویی

معاون دانشجویی : آقای دکتر محمد قادر قادری

تلفن :32202518
دورنگار :32202519

صفحه وب : stu.birjand.ac.ir

پردیس دانشگاه – معاونت دانشجویی

----------------------------------------------------------------------------------------

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی : آقای دکتر محسن آیتی

تلفن و دورنگار: 32202412

تلفن مدیریت آموزشی :32202291

صفحه وب : edu.birjand.ac.ir

پردیس دانشگاه ـ سازمان مرکزی ـ طبقه دوم

----------------------------------------------------------------------------------------

معاونت فرهنگی و اجتماعی

معاون فرهنگی و اجتماعی : آقای دکتر محمد قادر قادری

تلفن :32202123 ـ 32202110
دورنگار :32202110

صفحه وب : farhangi.birjand.ac.ir

پردیس دانشگاه ـ خانه فرهنگ

----------------------------------------------------------------------------------------

دفتر همکاری‌های علمی و بین‌الملل

مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌الملل : آقای دکتر حسین نویدی نیا

تلفن :32202516
دورنگار :32202515

صفحه وب :birjand.ac.ir

پردیس دانشگاه ـ سازمان مرکزی ـ طبقه دوم

----------------------------------------------------------------------------------------

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی : آقای مهندس محمد جواد مشاوری نیا
­­­­­­­­­­­­

تلفن :32202245
دورنگار :32202245

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحه وب :chief.birjand.ac.ir

پردیس دانشگاه ـ سازمان مرکزی ـ طبقه اول

----------------------------------------------------------------------------------------

حراست

تلفن: 05632202093

دورنگار: 05632202093

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پردیس دانشگاه ـ سازمان مرکزی ـ طبقه سوم

----------------------------------------------------------------------------------------

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

مسئول نهاد : حجة الاسلام و المسلمین حاج آقای محمد علی جعفری

تلفن :32202138
دورنگار :32202280

پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحه وب : nahad.birjand.ac.ir

پردیس دانشگاه ـ سازمان مرکزی

----------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده مهندسی

ریاست دانشکده : آقای دکتر مهدی ناصری

تلفن :32202133
دورنگار : 32202133
صفحه وب :eng.birjand.ac.ir

پردیس دانشگاه ـ دانشکده مهندسی

----------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ریاست دانشکده : آقای دکتر حسن فرسی

تلفن :32202163
دورنگار : 32202163

صفحه وب :ece.birjand.ac.ir

پردیس دانشگاه ـ دانشکده مهندسی

----------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده علوم

ریاست دانشکده : آقای دکتر سید سعید محمدی

تلفن :32202148
دورنگار : 32202041

صفحه وب :sciences.birjand.ac.ir

پردیس دانشگاه ـ دانشکده علوم

----------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده علوم ریاضی و آمار

ریاست دانشکده : آقای دکتر محمد مهدی نصرآبادی

تلفن : 32202346
دورنگار : 32202078

صفحه وب :math.birjand.ac.ir

پردیس دانشگاه ـ دانشکده علوم ریاضی و آمار

----------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده ادبیات

ریاست دانشکده : آقای دکتر جواد میکانیکی

تلفن : 32202044
دورنگار : 32202120

صفحه وب : lit.birjand.ac.ir

پردیس دانشگاه ـ دانشکده ادبیات

----------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده کشاورزی

ریاست دانشکده : آقای دکتر محمدحسن سیاری

تلفن :32254052

دورنگار :32254050

صفحه وب : agri.birjand.ac.ir
کیلومتر 5 جاده بیرجند ، کرمان ـ پردیس امیرآباد صندوق پستی 331 / 97175

----------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

ریاست دانشکده : آقای دکتر محمدرضا رضائی

تلفن :32254068

دورنگار :32254066

صفحه وب : fnre.birjand.ac.ir
کیلومتر 5 جاده بیرجند،کرمان ـ پردیس امیرآباد

----------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده هنر

ریاست دانشکده :آقای دکتر حسین بارانی

تلفن : 32227225

دورنگار :32227225

صفحه وب : art.birjand.ac.ir
بیرجند ـ خیابان دانشگاه ـ دانشکده هنر

----------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده تربیت بدنی

ریاست دانشکده : آقای دکتر علی ثقة الاسلامی

تلفن : 32202301
دورنگار : 32202041

صفحه وب : phyedu.birjand.ac.ir
پردیس دانشگاه ـ دانشکده تربیت بدنی

----------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ریاست دانشکده : آقای دکتر علی عسگری

تلفن : 32211001
دورنگار:32211001

صفحه وب :edupsy.birjand.ac.ir
بیرجند ـ خیابان دانشگاه ـ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

---------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده فنی و مهندسی فردوس

ریاست دانشکده: آقای دکتر اخگری

تلفن و دورنگار: 05632732000

--------------------------------------------------------------------------------------

آموزشکده کشاورزی سرایان

ریاست دانشکده: آقای دکتر قربانی

تلفن : 2ـ05632881951

دورنگار:05632881950

شهرستان سرایان-میدان آزادی - دانشکده کشاورزی

-----------------------------------------------------------------------------------------

دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران :

سرپرست دفتر : آقای دکتر محمد امین ناصح

تلفن :02188811521

دورنگار :02188811520

تهران ـ خیابان انقلاب ـ تقاطع نبش فلسطین و انقلاب ـ پژوهشگاه علوم و فناوری ایران ـ پ1188