چاپ
دسته: درباره دانشگاه
بازدید: 15089

دانشگاه بیرجند ستاره شرقی دانش و نگین خردورزی خراسان جنوبی

تاریخچه:

دانشگاه بیرجند براساس موافقت شورای گسترش آموزش عالی در سیزدهم خرداد ماه 1354 در قالب یک مؤسسه آموزش عالی به ریاست زنده یاد پروفسور محمدحسن گنجی از دانش آموختگان مدرسه شوکتیه و پدر علم جغرافیای نوین ایران تأسیس شد.

فعالیت آموزشی و علمی این دانشگاه از مهرماه سال 1356 با پذیرش 120 دانشجو در سه رشته کارشناسی شیمی، فیزیک و ریاضی آغاز گردید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مجتمع آموزش عالی تغییر یافت و مراحل رشد و شکوفایی خود را با سرعت بیشتری ادامه داد. در سال 1368 به مجتمع دانشگاهی تبدیل شد و به لحاظ موقیعت شایسته علمی در اسفندماه 1371 به دانشگاه بیرجند ارتقاء یافت.

وضعیت کنونی:

بیانیه مأموریت دانشگاه بیرجنـد

دانشگاه بیرجند با نیروهای انسانی فعال و پرتلاش در جهت دستیابی به مرزهای دانش و بومی سازی و گسترش آنها بویژه در دانش های نوین و پیشرفته، پرورش نیروهای انسانی متخصص، خلاق، متعهد و متناسب با نیازهای محلی، ملی و منطقه ای، تقویت هویت فرهنگی ملی ـ اسلامی نقش ارزنده ای در جهت توسعه پایدار ملی ایفا می کند.

چشم انداز دانشگاه بیرجند در افق 1404

دانشگاه بیرجند از طریق مدیریت اثربخش و کارآمد، برخوردار از منابع مالی پایدار و متنوع، همکاری های گسترده منطقه ای و بین المللی و همچنین نظارت، ارزیابی و اعتبار سنجی مداوم عملکرد سازمانی طی 5 سال آینده در نظام رتبه بندی دانشگاه ها بین چارک اول و در افق 1404 در دهک دوم دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دولتی) و دومین دانشگاه بین المللی شرق کشور قرار می گیرد.