چاپ
دسته: اخبار و اطلاعیه ها
بازدید: 739

شعبـان شد و پیک عشق از راه آمد                                 عطــــر نفـــس بقیــــه الله آمد

با جلوه سجاد (ع) و ابوالفضل(ع) و حسین(ع)                یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد

 

4tgi

سلام برشعبان و اعيادش؛

سلام بر حسين(عليه السلام) و عباسش (عليه السلام)؛

سلام بر سجاد (عليه السلام) و سجودش؛

سلام بر نيمه شعبان و ظهور مولودش.

حلول ماه شعبان، ماه رسول خدا، ماه شادي آل الله و فرارسيدن اعياد شعبانيه بر كليه دانشگاهيان بويژه اساتيد محترم دانشگاه بيرجند مباركباد