چاپ
دسته: اخبار و اطلاعیه ها
بازدید: 622

teacher

"معلم امانت داری است که امانت او غیر از همه امانت هاست، انسان امانت اوست."

امام خمینی(ره)

به ياد يک شخصيت علمي و فلسفي که باشهادت او، دنيايي غرق اسف شد ، و جهان فضل و دانش در نبودش عزادار گشت:
استاد شهيد مرتضي مطهري دانشمندي بود متفکر و محقق، داراي هوش سرشار و فکري روشن و ذهني واقع بين، تاليفاتي که از خود به يادگار گذاشته وتحقيقاتي که در اطراف مقاصد علمي و برهان نگاشته و در لابلاي کتابهايش به چشم مي خورد، اعجاب آور است.
مرحوم مطهري با تاريخ زندگي پر ارزش و سعادتمند خود که پر از تلاش علمي و تفکر فلسفي بود به شيفتگان علم و فلسفه، پيغامي رسا و پر ارزش مي فرستد که از کوشش و تلاش کمال هر گز آرام ننشسته و مجاهده ي علمي و کمالي را هرگز فراموش نکنند و حيات خود را که بهترين متاع انساني است در بازار حقايق به حيات معنوي – که حيات عالي انساني است و تا دنيا دنياست بقاي ابدي دارد – تبديل کنند و در اين چند روز زندگي شيفته و فريفته ي شخصيتهاي ساختگي و خيالي نباشند.
آري، يک راه باريکي که يک مرد دانشمند به حقايق باز کند، براي وي حيات ابدي مي بخشد و از دنيا و مافيها ارزنده تر است.
***************
فرارسيدن "روز معلم و گراميداشت مقام استاد" را به بزرگ امانتداران تاريخ، معلمان و اساتيد محترم تبريك عرض مي نماييم.

كانون بسيج اساتيد دانشگاه بيرجند