به اطلاع همکاران محترم می رساند؛ مجتمع آبی میلاد در مرداد ماه طبق روال قبلی دایر می باشد.

photo 2017 07 22 12 37 18