اولین المپیاد ملی ورزشهای همگانی دانشجویان دختر دانشگاه های سراسر کشور با حضور 93 دانشگاه در دانشگاه تهران برگزار گردید.
در این المپیاد شمیم عباسی در رشته هفت سنگ مقام دوم را کسب کرد.
همچنین مقام سوم تیمی در رشته طناب زنی توسط زهرا حسنی، فاطمه برزگانی و فریناز دستجردی نصیب تیم دانشگاه بیرجند شد.

425615197_135576
430510635_251218
431704164_221941
431816343_221471