اعضای هیأت علمی شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه اساتید سال 96دانشگاه بیرجند در حرکتی نمادین هزینه بخشی از جهزیه زوج های دانشجو را تأمین نمودند.
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند مبالغ واریز شده را در قالب لوازم خانگی ایرانی به زوج های نیازمند اهدا کرد.

DSC 0005