نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 16 و 17 شهریورماه 96 به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار می شود.
در این همایش استادان، صاحبنظران، پژوهشگران و دانش پژوهان زمین شناسی اقتصادی از سراسر کشور آخرین یافته ها و نتایج تحقیقاتشان را ارائه می کنند.
موضوعات مربوط به زمین شناسی اقتصادی، پترولوژی، اکتشافات ژئوشیمیایی، اکتشافات ژئوفیزیکی و ذخایر معدنی، زمین شناسی زیست محیطی، کانه آرایی، زمین شیمی و هیدروشیمی از محورهای همایش مذکور است.

poster 1