اولین نشست سیاست گذاری نهمین همایش ملی دو سالانه پژوهش های زبان و ادبیات فارسی با حضور هیأت رئیسه دانشگاه، کمیته اجرایی همایش و مسئولین شهری و استانی در ساعت 13 روز یکشنبه 18 تیرماه96 در محل اتاق جلسات حوزه ریاست دانشگاه بیرجند برگزار شد.
نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات 16 و 17 اسفندماه 96 در دانشگاه بیرجند برگزار می گردد.

DSC_0002
DSC_0007
DSC_0009