براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه بیرجند در سال 1395 به عنوان یکی از مجموعه های برتر در برگزاری آزمون های سراسری انتخاب شد.
دکتر ابراهیم خدایی معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام این موفقیت ضمن سپاس و قدرشناسی از تلاش، سختکوشی و تدبیر مسئولین دانشگاه بیرجند در برگزاری آزمونهای سراسری دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی کشور در مقاطع مختلف درایت، دلسوزی و تلاش شایسته برگزارکنندگان این آزمونها را منشأ بالندگی و ایجاد اطمینان، آرامش و باور در نزد قاطبه داوطلبان و جامعه نسبت به جایگاه سازمان سنجش آموزش کشور دانست.

photo ۲۰۱۷ ۰۷ ۰۲ ۱۷ ۱۸ ۳۳