فصل پنجم از کاوشهای آموزشی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند در تپه کهنک شهرستان سربیشه از تاریخ 6 لغایت 26 خردادماه96 به سرپرستی دکتر سامان فرزین و دکتر علی زارعی اعضای هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند و محمد فرجامی کارشناس میراث فرهنگی خراسان جنوبی به پایان رسید.

در این مرحله 15 نفر از دانشجویان کارشناسی باستان شناسی با هدف آموزش و اجرای میدانی حفاریه ای علمی، کار گمانه زنی و شناسایی بخش هایی از قلعه کَهنِک را انجام دادند. در فصول قبلی کاوش ها در این منطقه آثاری مربوط به سازه های مربوط به دوره سلجوقی شناسایی شده و در فصل چهارم این کاوش ها در محدوده قلعه و در غرب محوطه انجام شده است.

در این محوطه، تاکنون بقایایی از استقرار های مربوط به قرون اولیه و میانی اسلامی و نیز استقرارهای موقت مربوط به سده های متاخر که اغلب بصورت فصلی و کوچ نشینی بوده در این کاوش ها شناسایی و مطالعه شده است.

در این فصل آثار ارزشمندی از جمله: آجر منقوش با نقش گریفون، بقایای دانه های گیاهی، اجاق و زغال، خشت های خام، آجر پخته، بقایای پارچه، ابزار استخوانی، فلز و نمونه های مختلف سفالین بدست آمده است که پس از اتمام مراحل مطالعه و بررسی آنها، نتایج آنها در اسرع وقت منشر خواهد شد.

محوطه  باستانی کَهنِک از جمله سایت های تاریخی شاخص شهرستان سربیشه است که تاکنون پنج فصل کاوش باستان شناسی توسط تیمی از اساتید گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند و کارشناسان میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی به انجام رسیده است.

هدف از این کاوش ها، شناخت و بررسی کنش های فرهنگی منطقه جنوب خراسان و مناطق همجوار از جمله سسیستان و سایر نقاط خراسان دانست.

همچنین با هماهنگی بعمل آمده با سازمان میراث فرهنگی استان، مجموعه آثار منقولی که از این کاوش ها بدست می آید در آزمایشگاه مرمت آثار تاریخی استان، مورد بررسی، مستند سازی و مرمت قرار می گیرد و پس از آن در ویترین اختصاصی محوطه تاریخی کَهنِک که در موزه باستان شناسی استان واقع در عمارت جهانی اکبریه پیش بینی شده به نمایش گذاشته خواهد شد.

شایان ذکر است، محوطه کَهنِک که در بخش مرکزی شهرستان سربیشه، در دهستان مؤمن ‌آباد و شرق روستای کَهنِک واقع شده، خرداد سال 1382با شماره 8941 در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است

kavosh_1
kavosh_2
kavosh_4
kavosh_5
kavosh_6
kavosh_7
kavosh_8
kavosh_9
.