چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 847

روز جهانی قدس نماد حق طلبی و دفاع از حقوق انسانهای مظلوم و بیزاری از ظلم، زورگویی و سرکوب است که مبتنی بر آموزه های دینی ما مسمانان است. روز قدس امسال برای ملت مسلمان ایران پس از دو واقعه مهم و عزت آفرین قرار گرفت که در اولین واقعه که همانا انتخابات شکوهمند 29 اردیبهشت بود، دموکراسی دینی چشم دشمنان را کور نمود و حضور میلیونی مردم ایران در انتخابات پشتوانه عظیم مردمی را از نظام جمهوری اسلامی و سیاستهای دولتمردان آن به نمایش گذاشت و در واقعه غرور آفرین دیگر، برخورد مقتدرانه نظامی ایران در مقابل اقدامات تروریستی نه تنها تروریستها بلکه اربابان آنان را متوجه اقتدار جمهوری اسلامی نمود.

اینک در پهنه سیاسی پیچیده دنیا، ما دانشگاهیان ضمن حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس و اعلام انزجار از سیاستهای تجاوز و اشغال، منافع ملی میهن اسلامی را هدف اصلی خود قرار داده و ضمن دوری از ایجاد و گسترش فضای دوگانگی و بدبینی در جامعه، خود را موظف به همدلی و وحدت می دانیم.

اینجانب از تمامی همکاران دانشگاهی و دانشجویان عزیز دعوت می نمایم با شرکت در راهپیمایی روز قدس، انسجام و پشتوانه مردمی دفاع از حقوق مشروع ملت فلسطین را به نمایش بگذارند.

 

                                                                                                                              31 خرداد 1396

                                                                                                                                خلیل خلیلی

                                                                                                   رئیس شبکه جامعه و دانشگاه و رئیس دانشگاه بیرجند