مراسم اختتامیه مسابقات و جشنواره های ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بیرجند 20 خرداد ماه در محل تالار ولایت این دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم که جمعی از مسئولان دانشگاه و دانشجویان ورزشکار حضور داشتند 412 نفر از برگزیدگان مسابقات و جشنواره های ورزشی دانشجویان که در شش ماه دوم سال 95 و بهار 96 توسط مدیریت تربیت بدنی دانشگاه برگزار شده است تقدیر به عمل آمد.
1057 نفر از دانشجویان پسر و 1051 نفر از دانشجویان دختر در 41 رشته ورزشی در بخشهای همگانی، انفرادی و تیمی در مسابقات و جشنواره های ورزشی طی سال 96ـ 95 شرکت کرده اند.