چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 2554
ردیف نام رشته اسامی دعوت شدگان به مصاحبه تاریخ مصاحبه ۱ تاریخ مصاحبه ۲ ساعت محل مصاحبه
۱ فیزیولوژی ورزشی

1-          سیده شیوا دادوند

2-          رضوانه گلدوی

۱۰/۴/۹۶ ۱۲/۴/۹۶ ۸:۳۰ کیلومتر ۵ بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده تربیت بدنی
۴ زمین شناسی-تکتونیک

1-       محمد امین قسوره

2-       راضیه عباس پور

۱۰/۴/۹۶ ۱۱/۴/۹۶ ۸:۳۰ کیلومتر ۵ بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده علوم گروه زمین شناسی
۷ آمار ریاضی 1-       معصومه اسدالهی ۱۷/۴/۹۶ ۱۸/۴/۹۶ ۸:۳۰ کیلومتر ۵ بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده علوم ریاضی و آمار-گروه آمار
۷ مهندسی برق کلیه گرایش‌ها

1-       عفت صحرا گرد

2-       فايزه شیر مهنجی

3-       مهدی شیخی

4-       بهزاد کرمانی کوشه

۱۸/۴/۹۶ ۲۱/۴/۹۶ ۸:۳۰ کیلومتر ۵ بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
۸ مهندسی مکانیک کلیه گرایش‌ها

1-       رضا خیری

2-       مهدی افضلیان

۱۷/۴/۹۶ ۱۹/۴/۹۶ ۸:۳۰ کیلومتر ۵ بلوار دانشگاه ،پردیس شوکت آباد، دانشکده مهندسی
۹ علوم و مهندسی آب (منابع آب) 1-       فهمیه شریفان ۱۰/۴/۹۶ ۱۲/۴/۹۶ ۸:۳۰ پردیس امیرآباد کیلومتر ۵ جاده کرمان دانشکده کشاورزی
۱۱ تغذیه دام

1-       سعید صابری

2-       فروغ شاهسونی

3-       طاهره غزنوی

۱۷/۴/۹۶ ۱۸/۴/۹۶ ۸:۳۰ پردیس امیرآباد کیلومتر ۵ جاده کرمان دانشکده کشاورزی
۱۲ محیط زیست(آلودگیهای محیطی)

1-       فاطمه حمیدی پور

2-       عارفه فاروقی

3-       فریبا هدایت زاده

۱۲/۴/۹۶ ۱۳/۴/۹۶ ۸:۳۰ پردیس امیرآباد کیلومتر ۵ جاده کرمان دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
۱۳ علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)

1-       الهه حبیبی رامیانی

2-       الهه حسین پور

3-       انسیه رهدار

4-       زهرا قاینی نژاد

5-       ثریا رود علی آبادی

۱۳/۴/۹۶ ۲۰/۴/۹۶ ۸:۳۰ خیابان ۱۷ شهریور، جنب اداره دارایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی