دانشگاه بیرجند در اجرای طرح ضیافت اندیشه استادان در سال 1395 با کسب امتیاز 128 حائز رتبه اول در بین دانشگاه های استان خراسان جنوبی گردید.
طرح ضیافت اندیشه استادان در جهت ارتقاء بصیرت و معرفت دینی و علمی دانشگاهیان با همکاری مشترک معاونت آموزشی دانشگاه و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می شود.