چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 838

انتخابات چهارمین دوره شورای صنفی کارمندان دانشگاه بیرجند روز سوم خرداد در 13 حوزه در سطح دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در نهایت مهندس محمودرضا تولا، سیدمهدی حسینی، بتول میرزایی، حامد حمیدزاده و محمدرضا گنجی به عنوان اعضای منتخب دور جدید شورای صنفی کارمندان دانشگاه بیرجند حائز حداکثر آرا شدند.