جلسه تودیع و معارفه مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه در روز سه شنبه 26/2/96 در محل ساختمان فناوری اطلاعات دانشگاه و با حضور همکاران مدیریت و معاون پژوهش وفناوری برگزار گردید. معاون پژوهش و فناوری ضمن تاکید بر نقش کلیدی فناوری اطلاعات در دانشگاه از زحمات صادقانه و کوشش های عالمانه آقای مهندس تولا، مدیر سابق فناوری اطلاعات تقدیر و برای آقای دکتر محمد قاسمی گل، سرپرست جدید این حوزه آرزوی توفیق نمود.

fanavari