دانشگاه بیرجند در جهت عمل به رسالت علمی، فرهنگی و اجتماعی خود و به منظور ایجاد بستری مناسب جهت آگاهی بیشتر اقشار مختلف اجتماع از دیدگاه ها و برنامه های نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برنامه های متعددی را اجرا می نماید.
برگزاری دو مناظره با موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با حضور نمایندگان کاندیداها 17 و 25 اردیبهشت ماه در تالار ولایت دانشگاه، مناظره انتخاباتی تشکل های اسلامی دانشجویی درباره انتخابات ریاست جمهوری در 23 اردیبهشت ماه از جمله برنامه های دانشگاه بیرجند با محوریت انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 است.
همچنین در راستای ایجاد شور و نشاط و مشارکت حداکثری در انتخابات، نشست علمی بررسی نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا در توسعه خراسان جنوبی، نشست علمی تبیین اصولی و اساسی امکان یا عدم امکان افزایش یارانه ها، ویژه برنامه کافه انتخابات از 18 تا 27 اردیبهشت ماه و کرسی های آزاد اندیشی اساتید و دانشجویان پیرامون انتخابات ریاست جمهوری از 24 تا 25 اردیبهشت ماه با مدیریت و پشتیبانی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند برگزار می شود.