به مناسبت هفته سلامت و همزمان با برپایی نمایشگاه استانی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دانشگاه بیرجند مسابقات ورزشی در دو بخش دانشجویان و کارمندان دانشگاه برگزار شد.
در این برنامه ورزشی 125 نفر در مسابقات دارت، یکصد نفر در مسابقات فریزبی، 15 نفر در مسابقات فوتبال دستی شرکت کردند.
جشنواره پرواز بادبادک ها نیز به این مناسبت با شرکت 16 تیم دو نفره در بخش پسران و 20 تیم در بخش دختران مجموعاً با حضور 82 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند با معرفی نفرات برتر برگزار شد.

IMG_2454
IMG_2562
IMG_2601
IMG_2641
IMG_2663
IMG_2729
IMG_2732
IMG_2789