چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1231

در راستای افزایش تعاملات بین المللی با دانشگاههای مطرح خارجی،تفاهم نامه همکاری علمی و توافق نامه مبادله دانشجو بین دانشگاه بیرجند و دانشگاه ساپنزای رم کشور ایتالیا توسط روسای این دانشگاه ها امضا شد.
بر اساس این توافقنامه، دانشجویان متقاضی و واجد شرایط به مدت حداقل 3 ماه و حداکثر یکسال جهت تحصیل به دانشگاه طرف توافق اعزام می شوند. دوره سپری شده در دانشگاه مقصد قسمتی از دوره تحصیلی دانشجو در دانشگاه مبدا محسوب شده و واحدهای گذرانده شده ، تطبیق داده خواهند شد. بر حسب دوره تحصیلی، دانشجو موظف به شرکت در کلاسها و یا انجام تحقیق و پژوهش در دانشگاه مقصد بوده و باید امتحانات و ارزشیابی های مربوطه را بگذراند. هزینه ای جهت شرکت در کلاسها و استفاده از آزمایشگاهها و کتابخانه و سایر امکانات آموزشی از دانشجویان اخذ نخواهد شد و دانشجو می تواند مانند دانشجویان دانشگاه مبدا از این امکانات استفاده نماید. پس از سپری شدن دوره، دو دانشگاه برای دانشجویان مبادله شده گواهی های تحصیلی ، گذراندن واحدها و سایر فعالیتهای علمی انجام شده در طول مدت حضور را صادر می کنند.
شایان ذکر است دانشگاه ساپنزا با دارا بودن بیش از صد و دوازده هزار دانشجو یکی از بهترین و بزرگترین دانشگاههای کشور ایتالیا و از دانشگاههای مطرح جهان است.