مسابقات ورزشی که به مناسبت گرامیداشت دهه فجر با حضور اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه بیرجند برگزار شد با مشخص شدن تیم ها و نفرات برتر به کار خود پایان داد. در مسابقات فوتسال 9 تیم به رقابت پرداختند و در پایان تیم های سازمان مرکزی، مهندسی برق وتربیت بدنی به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم گردیدند.
در مسابقات والیبال که با شرکت شش تیم برگزار شد تیم های دانشکده هنر و ادبیات، انتظامات وکشاورزی به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم این دوره از مسابقات گردیدند.
در مسابقات بدمینتون که با حضور 18 نفر از دانشجویان پسر برگزار گردید فرشاد دلارامی،رضا گردابی و جواد علیپور به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
مسابقات شنا که در دو بخش پسران و دختران برگزار شد در 50 متر قورباغه که با حضور 33 نفر از دانشجویان دختر برگزار شد، فاطمه زارعی، فاطمه حاجی زاده و راضیه حیدری اول تا سوم شدند. در 50 متر کرال سینه رؤیا بیک پور، فاطمه زارعی و سپیده برومند از بین 33 شرکت کننده مقام های اول تا سوم را بدست آوردند. در 50 متر کرال پشت که با حضور 11 نفر برگزار شد رؤیا بیک پور مقام اول، فاطمه زارعی مقام دوم و راضیه حیدری مقام سوم را از آن خود نمودند.
در مسابقات شنای 50 متر آزاد سجاد زمانیان، علی مهران پور و سجاد خسروی مقام های اول تا سوم را کسب کردند. در 100 متر آزاد پسران میلاد ایزانلو، سید امیر عقیلی مقدم و حسین غلامی اول تا سوم شدند. در 50 متر قورباغه سید امیر عقیلی مقدم اول، امیر حسین رجبی دوم و بنیامین سروش تهرانی سوم شد. میلاد ایزانلو، سجاد زمانیان و بنیامین سروش تهرانی مقامهای اول تا سوم مسابقات شنای 100 متر قورباغه را بدست آوردند.
در مسابقات شنای پسران 36 نفر از دانشجویان شرکت داشتند.

DSC01620
DSC01621
IMG_1413
IMG_1636
IMG_1959
IMG_2122