چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1568

جناب آقای دکتر احمدی زاده
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی که بیانگر تعهد، شایستگی و لیاقت شما است را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.
تداوم تعالی و توفیق حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

روابط عمومی دانشگاه بیرجند