چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1445

مسابقات والیبال دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی به همت هیأت ورزشهای دانشگاهی استان از 2 تا 16 اسفندماه با شرکت 7 تیم برگزار شد.
در این مسابقات تیم های دانشگاه بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان و آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شرکت داشتند.
در پایان تیم های دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، تیم دانشگاه بیرجند و تیم دانشگاه صنعتی بیرجند به ترتیب مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.

1
2
3