به مناسبت فرا رسیدن هفته منابع طبیعی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند دو برنامه علمی و یک برنامه نمادین برگزار می کند. برگزاری مراسم نمادین روز درختکاری و کاشت نهال ساعت 30/9 روز دوشنبه 16 اسفندماه 95 در صحن مسجد حضرت ولی عصر(عج) پردیس امیرآباد، سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی با عنوان بررسی مدیریت جامع حوزه آبخیز شهرستان بشرویه روز چهارشنبه 18 اسفند ماه ساعت 12 در محل سالن اجتماعات پردیس امیرآباد و نشست علمی و کارگاه آموزشی با موضوع بررسی چالش ها و راهکارهای پیامدهای تجارت کربن در منابع طبیعی استان خراسان جنوبی ساعت 30/9 روز دوشنبه 23 اسفندماه در سالن اجتماعات پردیس امیرآباد برنامه های گرامیداشت هفته منابع طبیعی است که توسط دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند برگزار می شود.
به این مناسبت جشن نمادین درختکاری در پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند نیز روز چهارشنبه ساعت 12:30 در ضلع جنوبی پردیس مجاور شهرک فرهیختگان انجام خواهد شد.