دومین جشنواره دانشگاهی شعر و مشاعره رضوی ویژه استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه ها از مجموعه برنامه های چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) روز چهارشنبه 18 اسفند ماه در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.
این جشنواره به دنبال برگزاری موفق اولین جشنواره در سال گذشته توسط دانشگاه بیرجند با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا(ع) و معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوی برگزار می گردد.
ترویج و تعمیق فرهنگ رضوی در جامعه دانشگاهی کشور، گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره معصومین بویژه امام رضا(ع) در دانشگاه ها، آشنایی بیشتر با ادبیات آیینی و اشعار مفهومی مرتبط با شخصیت ممتاز و سیره متعالی اهلبیت(ع) و تقویت پیوند ادبیات فارسی با فرهنگ ناب رضوی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است. از دیگر اهداف جشنواره می توان به ایجاد شور و نشاط دینی در جامعه دانشگاهی، انتشار گسترده تر و و مناسب آثار برتر فرهنگی در زمینه معارف امام رضا(ع) و کشف و شکوفایی استعدادهای ادبی دانشجویان اشاره کرد.
دومین جشنواره دانشگاهی شعر و مشاعره رضوی در بخش شعر صبح چهارشنبه 18 اسفندماه و بخش مشاعره بعدازظهر همانروز در تالار ولایت دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

1razavi n