دانشگاه بیرجند در نظر دارد به استناد مصوبه هیأت امنای دانشگاه های خراسان جنوبی و مصوبه هیات  رئیسه دانشگاه و بر اساس  آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه ها ی استان خراسان جنوبی نسبت به فروش  دو واحد آپارتمان واقع در تهران –خیابان شهید موسوی (فرصت سابق )-کوچه نیک پور –مقابل سازمان امور دانشجویی –پلاک 6-طبقه همکف –(ساختمان 4طبقه) واحدهای شماره 9و 13(مجاور یکدیگرودارای حیاط)به شرح مشخصات جدول ذیل ، از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده به سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند (دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده ) مراجعه و یا از طریق دریافت فایل اسناد از لینک های ذیل، پس از تکمیل اسناد، مدارک را تحویل دبیرخانه کمیسیون نمایند.

 

دریافت فایل آگهی مزایده                                             دریافت فایل اسناد مزایده