مسابقات کاراته دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی در دو سبک کنترلی و آزاد 28 و 29 بهمن ماه به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در این مسابقات در بخش دختران 9 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی و در بخش پسران شرکت کنندگان از شش دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی با هم به رقابت پرداختند.
در هر دو بخش مسابقات دانشگاه بیرجند مقام اول را کسب کرد و آموزشکده سمای قاین و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به مقام دوم و سوم دست یافتند.

IMG_1698
IMG_1741
IMG_1782