آزمون ورودی سال 1396 مقطع دکتری ناپیوسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور صبح جمعه ششم اسفندماه 1395 همزمان با سراسر کشور در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.
در این آزمون 1787 نفر داوطلب از خراسان جنوبی شرکت می کنند که 1071 نفر مرد و 716 نفر زن هستند.
حوزه آزمون برادران دانشکده مهندسی و ساختمان آزمایشگاه تحقیقاتی و حوزه آزمون خواهران در محل دانشکده علوم است.
براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی دوره دکتری سال 96 ساعت 8 صبح روز جمعه 95/12/6 در 54 شهرستان مختلف کشور آغاز خواهد شد.
داوطلبان در صورت وجود مغایرت در کارت آزمون می توانند در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 4 و 5 اسفند ماه به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص در محل دانشکده هنر دانشگاه بیرجند واقع در خیابان دانشگاه مراجعه نمایند.