این نمایشگاه که در تاریخ های 17 لغایت 19 بهمن ماه با حضور دانشگاه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و خصوصی و پارک علم و فناوری در محل نمایشگاه بین المللی استان خراسان جنوبی برگزار گردید، دانشگاه بیرجند به ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناوری خود پرداخت.
در روز دوم این نمایشگاه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی از غرفه دانشگاه بیرجند بازدید به عمل آوردند.

2
3
4
5
6
7