دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از همراهی و همکاری دانشگاه بیرجند به عنوان یکی از دانشگاه های برگزیده در برگزاری پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران قدردانی نمود. وی در بخشی از تقدیر نامه ای که به این مناسبت ارسال گردیده این مسابقات را گامی در خدمت به فرهنگ دانشگاهی و دو عنصر مهم عقلانیت انتقادی و بردباری در مقابل آرای مخالف توصیف نموده است.

مسابقات ملی مناظره دانشجویان در استان خراسان جنوبی با همکاری دانشگاه بیرجند و جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با شرکت 12 تیم دانشجویی از دانشگاه های استان طی چهار مرحله 21 تا 25 اردیبهشت 95 برگزار گردید.​

 1taghdir farhangi2  1taghdir farhangi 
1taghdir farhangi1