بدین وسیله به اطلاع میرساند؛ فردا شنبه 16 بهمن ماه "شروع ساعت کار اداری و کلاس های آموزشی از ساعت 10 صبح می باشد."
ضمنا ساعت حرکت سرویسها براساس همین زمان انجام می شود.

روابط عمومی دانشگاه بیرجند