چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1100

نشست مشاوران رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با هدف تبیین برنامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزة امور زنان و خانواده، روز یکشنبه مورخ 10/11/95 با حضور دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دکتر الهه حجازی مشاور وزیر در امور زنان و خانواده و مشاورین رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار گردید.
در این جلسه دکتر سیده عذری میرکاظمی مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده نیز حضور داشت.

mosh1
mosh2