چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1471

کارگاه تخصصی آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی (IR)، روز سه شنبه 28 دی ماه با شرکت معاونین، مدیران و مسئولان دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی بیرجند توسط مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در این کارگاه چشم اندازهــا، اهداف، مأموریت ها و تجربیات دانشگاه هــای خارجی و بررسی الگوی کاری IR در دانشگاه های ایران توسط دکتر سید هادی مرجائی استادیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ارائه گردید.
در کارگاه مذکور که شرکت کنندگان با مشارکت فعال در مباحث مطرح شده، ضمن استخراج ابعاد سیستم دانشگاه به تدوین چشم اندازها، مأموریت ها، تخصص های پیشنهادی و جایگاه سازمانی برای دفاتر دانشگاه پژوهی پرداختند و مسایل و چالش های پیش رو در راه اندازی دفاتر دانشگاه پژوهی را بررسی کردند.
انتقال این اطلاعات به اعضای شوراهای سیاست گذار و تصمیم گیر دانشگاه و ارکان مدیریتی و کارشناسی می تواند سهم زیادی در تقویت نظام برنامه ریزی، سیاست گذاری، تصمیم سازی و ارتقاء سطح مدیریت دانشگاه ها بویژه در ارتباط با مدیریت صنایع و افزایش عملکرد کیفی دانشگاه ها در دوران تحول کار ویژه های دانشگاهی و مواجهه با مشکلات مالی داشته باشد.
شایان ذکر است دفاتر دانشگاه پژوهی به عنوان کانون تصمیم سازی دانشگاهی، یکی از نهادهای مهم دانشگاه است که گزارش ها و اطلاعات لازم از عملکرد و چشم اندازهای دانشگاه را برای سیاست گذاری، تصمیم سازی مدیریتی، آینده نگری و پاسخگویی عمومی از سوی شوراهای اصلی دانشگاه و نظام آموزش عالـــی، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر می نمایند که در بسیاری از کشورها از سالیان دور ایجاد و استقرار آن درک شده است.
دفاتر دانشگاه پژوهی در حال حاضر در چند دانشگاه بزرگ کشور تأسیس شده و امید است سایر دانشگاه ها نیز با استفاده از تجربیات به دست آمده با هدایت مؤسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی برای ایجاد این دفاتر اقدام نمایند.

DSC_0001
DSC_0006
DSC_0007
DSC_0012