ضمن عرض تبریک مجدد به پذیرفته شدگان مشروط دانشگاه بیرجند موارد ذیل به اطلاع ایشان می رسد:
پذیرفته شدگان گرامی آزمون دکتری تکمیل ظرفیت سال 1395 می بایست در تاریخ 15/10/95، با در دست داشتن کارت ملی و کپی کارنامه قبولی خود، شخصاً در محل سازمان مرکزی دانشگاه حاضر شده و فرم تعهد نامه سازمان سنجش آموزش کشور را تکمیل نمایند و یا این که در صورتی که به دلیل بعد مسافت امکان مراجعه حضوری برای پذیرفته شدگان میسر نباشد، بایستی فرم تعهد را از این لینک دانلود نموده و با تکمیل و ثبت آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی، اصل فرم تعهد محضری را حد اکثر تا تاریخ 20/10/95 به آدرس ذیل پست پیشتاز نمایند.

تذکرات مهم
- پذیرش داوطلبان پس از تکمیل فرم تعهد نهایی شده و ثبت نام اولیه آنها در پرتال سازمان سنجش انجام می شود.
- داوطلبان می بایست تا تاریخ 30/11/1395 فارغ التحصیل گردند.
- کلیه پذیرفته شدگان، ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 خواهند بود.
- جهت آگاهی از اطلاعات تکمیلی احتمالی بطور متناوب به سایت دانشگاه مراجعه شود.

با آرزوی توفیق روزافزون          
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند

اطلاعات تماس: آدرس: بیرجند ، انتهای بلوار شهید آوینی، پردیس شوکت آباد، دانشگاه بیرجند، سازمان مرکزی، طبقه همکف، دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تلفکس 05632202036،
آدرس پست الکترونیکی: grad_school[at]birjand.ac.ir 

 

پذیرفته شدگان مشروط رشته محیط زیست آلودگیهای محیط زیست

ردیف نام داوطلب شماره داوطلبی
1 شیرین جهان بخشی 177434
2 نجمه احمدپور 163042
3 فرزاد مهرجو 128159
4 احمد رضا زینالی 255802