طی مراسمی که صبح امروز در سالن فرهنگ معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه بیرجند برگزار شد از کانون های برتر جشنوارة ملی رویش تقدیر به عمل آمد. 

دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند با تشکر و قدردانی از توفیقات حاصل شده توسط کانون های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، هنری و ورزشی دانشگاه بیرجند در ششمین جشنواره ملی رویش، رتبه های به دست آمده را ارزشمند و تنوع آن را نشانه توجه به استعدادها، توان ها و هنرهای مختلف دانست.
دکتر خلیلی دخالت دادن سلایق شخصی را از آسیب های فعالیت های فرهنگی برشمرد و افزود: باید از طبیعت یاد بگیریم، زیبایی طبیعت به رنگ های مختلف است و زیبایی بهار به نغمه های متنوع آن، البته در چهارچوب های شرعی و قانونی .
رئیس دانشگاه افزود: توقع از دانشگاه ورای توقع از جاهای دیگر است و لازم است در چهارچوب فرهنگ مذهبی و اسلامی که بسیار هم غنی است حرکت کنیم.
در این مراسم 6 رتبه اول، 2 رتبه دوم و یک رتبه سوم کسب شده توسط کانون های فرهنگی دانشگاه بیرجند در جشواره ملی رویش که 20 تا 24 آذر ماه در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد؛ تجلیل شدند.

IMG_1304
IMG_1323
IMG_1324
IMG_6380
IMG_6391
IMG_6401