در مسابقات فوتسال جام وحدت حوزه و دانشگاه که توسط هیئت ورزش های دانشگاهی استان و به میزبانی دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار شد تیم دانشگاه بیرجند از میان 9 تیم شرکت کننده پس از برگزاری چهار دور مسابقه به مقام اول دست یافت.
پس از دانشگاه بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند و تیم دفتر نهاد مقام معظم رهبری به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

1
2
6
7
8