طی حکمی از سوی علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی، با عنایت به تشکیل شورای فرهنگ ایثار و شهادت استان، در راستای اجرای ماده 63 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان عضو شورای فرهنگ ایثار و شهادت استان خراسان جنوبی منصوب شد.