معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری معاونت دانشجویی دانشگاه و به همت دانشجویان شورای فرهنگ خـوابگاه ها، 2400 بسته پذیرایی ویژه  شب یلدا، رادرخوابگاه های دانشجویان دانشگاه توزیع نمود.
به این مناسبت مسابقه عکاسی با موضوع شب یلدا بین دانشجویان برگزار شد.

IMG 6207photo 2016 12 21 10 15 59