به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت مسابقات کاراته بین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند برگزار شد. این مسابقات در سه وزن در محل سالن ورزشهای رزمی فجر دانشگاه برگزار گردید.
در وزن 50 +کیلوگرم فائزه فاطمی، مهلا ایران منش و زینب حسینی نژاد به ترتیب مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.
در وزن 40 + کیلوگرم حمیده هوشیار مقدم و در وزن 40 ـ کیلوگرم عادله عبداله نژاد به مقام اول دست یافتند.

karateh d