مسابقات والیبال دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی گرامیداشت 27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه به میزبانی دانشگاه پیام نور استان برگزر شد.
در این مسابقات تیم دانشگاه بیرجند مقام اول را کسب نمود و دانشگاه پیام نور و حوزه علمیه نرجس به ترتیب دوم و سوم شدند.

valibal d