آیین افتتاحیه کارگاه آموزشی سه روزه پیوست نگاری فرهنگی با حضور رئیس سازمان بسیج اساتید کشور و استادان بسیجی دانشگاه های خراسان جنوبی سه شنبه 23 آذرماه 95 در تالار ولایت دانشگاه بیرجند برگزار شد.
دکتر سهراب صلاحی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با بیان اینکه استادان بسیجی بزرگترین شبکه فرماندهی جنگ نرم در کشور هستند و این نیاز و خواسته نظام و انقلاب است، اظهار داشت: هر کاری مسئولی دارد و کارهایی که اصولاً روی زمین مانده اند، پویایی آن بر عهده بسیج است.
وی با بیان اینکه اساتید با پیوست نگاری فرهنگی باید جلوی افکار شوم دشمن را بگیرند، افزود: در نظریه جنگ تمدن ها آمده است که غرب اگر سقوط تمدن اسلامی را در سر دارد باید گسلهای درونی تمدن اسلامی را فعال کند و این گسلها چیزی جز نزاع بین تشیع و تسنن نیست و داعش از همین جا شروع شد.
دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند در آیین افتتاحیــه کارگاه پیوست نگاری فرهنگـــی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص دانشگاه ها و پیشرفت علمی گفت: این همه از پژوهش در کشور حرف زده شد اما در لایحه، پژوهش فراموش شده و جزء اولویتها نیست.
دکتر خلیلی با بیان اینکه به اذعان دوست و دشمن پیشرفت های علمی ایران بدون توقف رشد شگرفی داشته است افزود: این در حالی است که بودجه دانشگاه ها مرتب کم و کم تر شده و تنها با دغدغه، تلاش و اعتقاد به این پیشرفت ها رسیده ایم.
رئیس دانشگاه بیرجند با تأکید براین که امروز مدرک را مساوی با دانایی گرفته ایم، غلبه مدرک داران بر دانایان را خطر بزرگی عنوان کرد که در سیستم آموزش و پژوهش دیده می شود.
دکتر خلیلی افزود: اکنون زمان آن فرارسیده تا به عنوان اساتید بسیجی در مقابل کج روی ها و پرگویی ها آگاهی دهیم .
کارگاه آموزشی پیوست نگاری فرهنگی طی سه روز از 21 تا 23 آذرماه توسط کانون بسیج اساتید خراسان¬جنوبی و بسیج اساتید دانشگاه بیرجند با شرکت اساتید بسیجی استان خراسان جنوبی برگزار می¬شود.

82345549-71246362
82345549-71246363
82345549-71246364
82345549-71246365
82345549-71246366
82345549-71246367