poster 1چهارمین همایش زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران روز 23 آذرماه در تالار فرهنگ دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در این همایش که با حضور استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری برگزار گردید یاد و خاطره دکتر محمد محجل استاد فقید این رشته گرامی داشته شد.
در همایش مذکور آخرین دستاوردهای ژرف پژوهی در دانش زمین ساخت ارائه شد و ضمن تبادل دانش و تجربه بین پژوهشگران، برنامه ریزی و چاره اندیشی در حل مشکلات زمین ساختی ایران مانند زمین لرزه ها با ارائه 12 مقاله به صورت سخنرانی و 35 مقاله در قالب پوستر صورت پذیرفت.
بازدید علمی شرکت کنندگان با هدف ارزیابی فعالیت گسلهای پنهان بیرجند، ریخت زمین ساخت تاقدیس شمالی بیرجند و بررسی سابقه لرزه خیزی راندگی شمال بیرجند در دومین روز از همایش مذکور برگزار شد.
برگزاری مجمع عمومی انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران و تجلیل از دکتر منوچهر قرشی چهره برجسته و پیشکسوت زمین شناسی ساختاری ایران از دیگر برنامه های چهارمین همایش زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران بود.
انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران سال 1392 تأسیس شده است و دبیرخانه آن در دانشگاه بیرجند مستقر می باشد.
با توجه به پتانسیل علمی، تجهیزات آزمایشگاهی و بسترهای پژوهشی در زمینه زمین ساخت و تحقیقات زمین شناسی ساختاری در دانشگاه بیرجند این دانشگاه می تواند در آینده ای نزدیک به عنوان قطب دانش زمین ساخت کشور معرفی شود.

82344826-71244995
82344826-71244997
82344826-71244998
82344830-71245020
82344830-71245021
82344830-71245022