مسابقات ووشو دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی در محل خانه ووشوی استان برگزار شد.
در این مسابقات نفرات اول وزن های 52، 60، 70 و 80 کیلوگرم به مسابقات کشوری فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی برای انتخای تیم ملی دانشجویان اعزام می شوند.
برگزیدگان مسابقات انتخابی در بیست و نهمین یونیورساد دانشجویان جهان شرکت خواهند کرد.

images1
images2