مناسبت شانزدهم آذرماه، روز دانشجو در پردیس شهدای دانشگاه بیرجند با حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده هنر برگزار شد.
در این مراسم که دکتر عباسعلی مدیح شهردار بیرجند حضور داشت، دکتر حسن هاشمی با گرامیداشت روز دانشجو درباره اهمیت علم و دانش و جایگاه علمی ایران سخن گفت.
بیان مطالبی درخصوص روز دانشجو توسط معاون آموزشی دانشکده هنر و تقدیر و تجلیل دانشجویان برتر تحصیلی رشته های باستان شناسی، صنایع دستی، فرش و هنر اسلامی از جمله برنامه های این مراسم بود.

16azar95-2
16azar95-3
16azar95-4
16azar95-6