شانزدهم آذرماه نماد آزادگی و استکبار ستیزی دانشجوی مسلمان و نمایشگر پایمردی، ایستادگی و رشادت جوانان نیک اندیش، فهیم و انقلابی است.

سرو قامتانی که در برابر ظلم و بیداد، استبداد و خفقان قد برافراشتند و خون پاکشان خاک دانشگاه را گلگون و درخت آزادگی را بارور ساخت و یاد و نامشان در یادها جاودانه شد. آن سه یار شهید که راه و آرمانشان پرچم استقلال طلبی و آزادی خواهی دانشجویان مسلمان در لحظه لحظه نبرد امید بخش رهایی از بندگی و اسارت است، همواره جانمایه و حیاتبخش جنبش دانشجویـی خواهنـد مانـد. از اینـرو با آرامش خاطـر و یقین دل می توان گفت؛ دانشجویان آگاه مؤمن و انقلابی چشم و چراغ ملت و آینده سازان ایران عزیز و امیدهای افتخار آفرین این مرز و بوم پر گوهرند.
امروزه نیز رسالت اجتماعی دانشجو سنگین بوده و متناسب با شرایط زمان در ابعاد مختلف بویژه در بعد دانش پژوهی، حقیقت جویی، صداقت، کم گویی و گزیده گویی، دوری از احساسات و تعصب دارای اهمیت ویژه ای است. در زمانه ای که عده ای سوار بر محملهایی همچون عقاید و غیرت دینی مردم، دردهای جامعه، خوشامدگویی و زیبانمایی بیگانگی سعی بر عوام فریبی دارند بر دانشجوی مسلمان است که بدور از هرگونه وابستگی، راه حق و حقیقت را جستجو کند و بر این اساس مسیر راه خود را تعیین و تبیین نماید.
اینجانب روز دانشجــو را به همـه دانشجویان فهیـم و فرهیختـه تبــریک می گویم و سعادت، بهروزی و توفیق روزافزون عزیزان را در پیگیری آرمان های بلند انقلاب اسلامی و پیشرفت ایران عزیز از خداوند منان درخواست می نمایم.

دکتر خلیل خلیلی - رئیس دانشگاه بیرجند - آذرماه 1395      

 

16Azar