همکار ارجمند جناب آقای مهندس حاجی زاده
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان مشاور استاندار در حوزه آموزش عالی موجب مسرت و افتخار جامعه دانشگاهی بویژه خانواده بزرگ دانشگاه بیرجند گردید. ضمن تبریک صمیمانه ، از درگاه حضرت سبحان برای شما توفیق روزافزون، سلامتی و سعادت مسألت داریم.

روابط عمومی دانشگاه بیرجند